permanymas

permanymas
pérmanymas sm. (1) KII310permanyti. 1. supratimas: Daug jų eita ir į vokišką pamokslą ir tampa įžegnoti, o tik neturi tikro permanymo LC1883,3. Dėl aiškesnio permanymo naujas atgimimas bei apteisinimas nuo kits kito atskirti MšK. | refl. Sut, S.Dauk. 2. reikšmė, prasmė: Jei tada nežinočia žodžio permanymo, būsiu tamui, kurs kalba neišmanomas; o tas, kurs kalba, bus man neišmanomas Bt1PvK14,11. \ manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; sumanymas; užmanymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • permanymas — pérmanymas dkt. Žmõgiškosios prigimtiẽs pérmanymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmanymas — apmãnymas sm. (1) apgalvojimas, apsvarstymas: Vis be apmãnymo kasinėjo Įpiltės kalną, senųjų vyrų nepaklausė Lnk. | refl. N. manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmanymas — išmãnymas sm. (1) → išmanyti. 1. SD327,418,459 supratimas, nuvokimas, mokėjimas, pažinimas: Jis šitame dalyke be išmãnymo KI10. Visoks išmãnymas platinas tarp žmonių KI108. Išmanymas kalbėti R62. Išmana yra išmãnymo pradas FT. Supratimas yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • manymas — mãnymas sm. (1) K → manyti: 1. LL92. 2. Didelis apie save manymas LL179. Bet tai yra klaidingas manymas, kuriam prieštarauja lietuvių kalbos faktai K.Būg. 3. LzP žr. sumanymas 1. 4. refl. → manyti 8 (refl.): Ta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numanymas — numãnymas sm. (1) → numanyti. 1. supratimas, pažinimas, mokėjimas, išmanymas: Lėlę padaryt ir reikia numãnymo Skr. Anieji par nenumanymą ir nežinojimą klausė rodos tėvo savo P. Iš ko skaitydami galite suprast numanymą mano BtPvE3,4. Statė buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramanymas — pramãnymas sm. (1) → pramanyti. 1. išgalvotas, nesamas dalykas: Jo tvirtinimai – aiškiai suprantami pramanymai rš. Ir jiems regėjos kaipo pramanymas žodžiai jų, ir netikėjo joms BtLuk24,11. | refl.: Proletarinė kultūra nėra atsiradusi nežinia iš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prieštaravimas — prieštarãvimas sm. (1), prieštaravimas (1) DP51, K → prieštarauti: 1. SD350,382, Q620, H, R401: Vai, neerzink manęs prieštaravimu, kad nepasielgtau, kaip su maištingu tarnu! V.Krėv. Įremk ietį į jo sprandą ir nudurk, jei drįs dar nors vieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primanymas — primãnymas sm. (1) → primanyti 2; mokėjimas, sugebėjimas: Priduok mums ir išmintį, o akvatną primanymą ir tvirtą kantrybę brš. Primanymas mūsų Bt2PvK3,5. |refl.: Kartais betgi vieno mokslo ir prisimanymo neužtenka rš. Ir valgį gerai išvirti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumanymas — sumãnymas sm. (1) → sumanyti. 1. sugalvotas veiksmų, veikimo planas, užsimojimas, ketinimas: Vienas sumanymas lindo paskui kitą, bet visi netiko, buvo neišpildomi J.Bil. Bet svajonės greitai nyksta, o sumanymai nevyksta, jei nedirbama rimtai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susižengimas — susižengìmas sm. (2) supratimas: Netikras permanymas, nesusižengimas R257, MŽ343. žengimas; antžengimas; dažengimas; įžengimas; išžengimas; nužengimas; pažengimas; paržengimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”